Bezoekgegevens:
Gewenste datum 1e voorkeur *
Gewenste datum 2e voorkeur *
Gewenste tijd 1e voorkeur *
Gewenste tijd 2e voorkeur *
Gewenste taal *
Adresgegevens:
Naam school *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Docent contactgegevens:
Naam *
Telefoon Werk *
Telefoon prive
Email werk *
Email prive
Gegevens klas:
Onderwijs niveau *
Welke klas(en) *
Aantal leerlingen *
Aantal begeleiders *
Aantal groepen *
Overig:
Programma *
Betaalwijze *
Vragen of opmerkingen