Bezoekgegevens:
Gewenste datum 1e voorkeur *
Gewenste datum 2e voorkeur *
Gewenste tijd 1e voorkeur *
Gewenste tijd 2e voorkeur *
Gewenste taal *
Adresgegevens:
Naam school *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Contactgegevens docent:
Naam *
Telefoon Werk *
Telefoon Privé
E-mail Werk *
E-mail Privé
Gegevens klas:
Niveau *
Welke groep(en) *
Aantal leerlingen *
Aantal begeleiders *
Aantal groepen *
Overig:
Programma *
Betaalwijze *
Vragen of opmerkingen