Kamer van de Vrijheid

De Kamer van de Vrijheid toont dat we helaas niet veel hebben geleerd van het verleden. Nog steeds worden mensen op basis van hun etniciteit, geloof of andere redenen onderdrukt en vermoord, ondanks de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die door bijna alle landen van de wereld is ondertekend.