De Aaltense Musea vertellen over het (over)leven van een gemeenschap in gewone en ongewone tijden. Onderduikmuseum Markt 12 doet dat over de bijzondere geschiedenis van het pand in de Tweede Wereldoorlog en het Aaltens Industrie Museum doet dat over de textiel- en hoornindustrie van Aalten. In de centrale hal is ook het VVV-agentschap Aalten, als onderdeel van de Aaltense Musea, gehuisvest. Bij de Aaltense Musea en VVV-agentschap werken, naast een klein team van vaste medewerkers, ca. 130 vrijwilligers.

Ook het komende jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma. Onder andere een expositie over Onderduiken in Aalten en het maken van een onderduik wandel/fietsroute. Daarbij is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. De Aaltense Musea kent diverse commissies zoals Collectie en Beheer, Activiteiten, PR, Expositie en Educatie, Rondleiders (Musea en Gangeskesroute).

Bij al deze activiteiten kunnen we nog veel extra vrijwilligers gebruiken. Te denken valt dan aan:

  • Baliemedewerkers voor de centrale balie van de Musea en VVV voor met name in het weekend;
  • Redacteur voor de Panne (magazine voor leden; uitgave 3x per jaar);
  • Vrijwilligers voor de diverse commissies;
  • Gastvrouw/gastheer bij openingen, lezingen en bijzondere activiteiten van de Aaltense Musea (Meer info).
Vacature